ELSAM

obrt za intelektualne usluge u računarstvu, vl. Mirko Vuglec, Samobor, Vladimira Kirina 16

HR-10430 Samobor, Croatia

Skraćena tvrtka: ELSAM, vl. Mirko Vuglec Broj obrtnice: 01030604564 OIB vlasnika: 40660314350 Matični broj obrta: 98033239 Žiro račun (IBAN) HR2824020061140357326 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka , Jadranski trg 3A.